A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(második tanács)

2010. február 4.

F‑15/08. sz. ügy

Valérie Wiame

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Nyílt versenyvizsga – A tartaléklistára való felvétel mellőzése – Elégtelen pontszám – Az EPSO/AST/7/05 nyílt versenyvizsgára vonatkozó kiírás – Bizonyításfelvétel – Az eljáráshoz fűződő érdek”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben V. Wiame az EPSO/AST/7/05 versenyvizsga vizsgabizottságának a részére a tartaléklistára történő felvételhez elégtelen pontszámot adó határozatának megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A felperes maga viseli saját költségeit. A Bizottság maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Korábbi határozat felülvizsgálata után hozott határozat

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (2) bekezdés, és 91. cikk, (1) bekezdés)

2.      Intézmények jogi aktusai – A jogszerűség vélelme – Az aktus jogszerűségét megkérdőjelező jelek

1.      Ha az a pályázó, akinek a közösségi versenyvizsgára bocsátás iránti kérelmét elutasították, e határozat felülvizsgálatát kéri, kizárólag a versenyvizsga‑bizottság által a felülvizsgálatot követően hozott határozat minősül sérelmet okozó aktusnak. Következésképpen az említett pályázó e határozat ellen terjeszti elő kérelmeit.

(lásd a 20. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑173/05. sz., Heus kontra Bizottság ügyben 2006. december 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑329. o. és II‑A‑2‑1695. o.) 19. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑73/06. sz., Van Neyghem kontra Bizottság ügyben 2007. december 13‑án hozott ítéletének, (EBHT‑KSZ 2007., I‑A‑1‑441. o. és II‑A‑1‑2515. o.) 39. pontja.

2.      Egyrészt a közigazgatási aktusok jogszerűségét vélelmezni kell, másrészt a bizonyítási teher főszabály szerint az állítást megfogalmazó felet terheli, aminek következtében a felperesnek legalább kellően pontos, objektív és egybehangzó olyan jeleket kell előterjesztenie, amelyek alátámasztják az állítása alapjául szolgáló tények helytállóságát vagy valószínűségét. Következésképpen annak a felperesnek, aki nem rendelkezik bizonyítékokkal vagy legalább jelek csoportjával, el kell fogadnia a versenyvizsgákkal kapcsolatban hozott határozatok jogszerűségének vélelmét, és e felperes nem kérheti a Közszolgálati Törvényszéktől, hogy maga vizsgálja meg a versenyvizsgán sikeresen szereplő személyek pályázatait annak ellenőrzése érdekében, hogy az említett személyek közül egyeseket nem szabálytalanul bocsátottak‑e a versenyvizsgára.

(lásd a 21. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑274/99. P. sz., Connolly kontra Bizottság ügyben 2001. március 6‑án hozott ítéletének (EBHT 2001., I‑1611. o.) 113. és 114. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑272/94. sz., Brulant kontra Parlament ügyben 1996. november 19‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1996., I‑A‑513. o. és II‑1397. o.) 35. pontja; T‑157/99. sz., Griesel kontra Tanács ügyben 2000. július 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2000., I‑A‑151. o. és II‑699. o.) 25. pontja.