Tužba podnesena 12. ožujka 2021. – Europska komisija/Republika Poljska

(predmet C-166/21)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Perrin i M. Siekierzyńska, agenti)

Tuženik: Republika Poljska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je, time što uvoznicima etilnog alkohola koji se koristi za proizvodnju lijekova uskraćuje obvezno oslobođenje od plaćanja trošarina ako ne zahtijevaju primjenu sustava odgode plaćanja trošarine, Republika Poljska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 27. stavka 1. točke (d) Direktive Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića1 i načela proporcionalnosti;

Republici Poljskoj naloži snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Poljska je donijela nacionalne propise u skladu s kojima se uvoznicima etilnog alkohola koji se koristi za proizvodnju lijekova uskraćuje oslobođenje od trošarina ako ne zahtijevaju primjenu sustava odgode plaćanja trošarine.

Prema Komisijinu mišljenju to predstavlja povredu obveza koje proizlaze iz članka 27. stavka 1. točke (d) Direktive Vijeća 92/83/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića i iz načela proporcionalnosti.

U skladu s tom odredbom navedene direktive, u slučaju kad se alkohol koristi za proizvodnju lijekova, države članice imaju obvezu osloboditi ga od plaćanja trošarina pod uvjetima koje predvide s ciljem osiguranja pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanja utaja, izbjegavanja ili zlouporaba. Prema Komisijinu mišljenju, uvjetovanje oslobođenja od trošarine primjenom sustava odgode plaćanja trošarine nije nužno za osiguravanje pravilne i dosljedne primjene takvih oslobađanja, te sprečavanje utaja, izbjegavanja ili zlouporaba. To je također i u suprotnosti s načelom proporcionalnosti.

____________

1 SL 1992., L 316 str. 21. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 8.)