Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 29. března 2018 – Evropská komise v. Chorvatská republika, podporovaná Francouzskou republikou

(Věc C-381/17)1

Jednací jazyk: chorvatština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 283, 28.8.2017.