Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 4 iunie 2013 – Marrone/Comisia

(Cauza F-89/12)1

(Funcție publică – Funcționari – Numire – Principiul echivalenței carierelor – Încadrare în grad în temeiul noilor norme mai puțin favorabile – Cerere de reîncadrare – Tardivitate – Fapte noi – Absență – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot, și A. Tymen, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Berardis-Kayser și G. Berscheid, agenți )

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a nu modifica încadrarea reclamantei

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Doamna Marrone suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 331, 27.10.2012, p. 33.