Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.12.2013 – Lebedef v. komissio

(Asia F-68/12)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointikertomus – Vuoden 2010 arviointikierros – Arviointikertomuksen kumoamista koskeva vaatimus – Myönnettyjen ylennyspisteiden kumoamista koskeva vaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayer ja G. Berscheid)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan kantajalle myönnettyjen ylennyspisteiden ja hänestä ajanjaksolle 1.1.2010–31.12.2010 laaditun arviointikertomuksen kumoamista.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Giorgio Lebedef vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 258, 25.8.2012, s. 28.