Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 20 iunie 2012 –Cristina/Comisia

(Cauza F-66/11)1

(Funcție publică – Concurs general – Decizia comisiei de evaluare din cadrul concursului de neadmitere a participării la probele de evaluare – Căi de atac – Acțiune jurisdicţională formulată fără a aştepta decizia privind reclamaţia administrativă – Admisibilitate – Condiţii specifice de admitere la concurs – Experiența profesională cerută)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Alma Yael Cristina (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues, A. Blot și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și P. Pecho, ulterior B. Eggers, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei adoptate de președintele comisiei de evaluare din cadrul concursului „EPSO/AST/111/10 (AST 1)” prin care reclamanta nu a fost admisă la probele de evaluare

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Doamna Cristina suportă propriile cheltuieli de judecată şi este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 282, 24.9.11, p. 51.