2008. november 19-én benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-94/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

Azon feljegyzés megsemmisítése, amelyben a Bizottság közölte arra irányuló szándékát, hogy a felperes számára folyósított rokkantsági nyugdíjból történő levonás útján érvényesítse az eljárási költségekkel kapcsolatos követelését, valamint az ezen aktus által okozott nem vagyoni és vagyoni kár megtérítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2008. március 28-i feljegyzést, valamint a vitatott határozatot;

amennyiben szükséges a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2008. április 19-i panaszt elutasító határozatot;

amennyiben szükséges a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2008. augusztus 11-i feljegyzést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes számára a megsemmisíteni kért keresettel okozott nem vagyoni és vagyoni kár megtérítéseként 10 000 euró vagy a Törvényszék által igazságosnak és méltányosnak ítélt, ennél magasabb vagy alacsonyabb összeg megfizetésére;

a Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

____________