Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, místo jednání Zwolle (Nizozemsko) dne 29. ledna 2021 – O.T. E. v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Věc C-66/21)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Den Haag, místo jednání Zwolle

Účastníci původního řízení

Žalobce: O. T. E.

Žalovaný: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Předběžné otázky

a)    Musí být čl. 6 odst. 1 směrnice 2004/811 vzhledem k tomu, že Nizozemsko opomenulo určit ve vnitrostátním právu začátek lhůty na rozmyšlenou zaručenou tímto ustanovením, vykládán v tom smyslu, že lhůta na rozmyšlenou začíná ze zákona plynout okamžikem, kdy státní příslušník třetího státu oznámí (sdělí) nizozemským úřadům obchodování s lidmi?

b)    Musí být čl. 6 odst. 1 směrnice 2004/81 vzhledem k tomu, že Nizozemsko opomenulo určit ve vnitrostátním právu začátek lhůty na rozmyšlenou zaručenou tímto ustanovením, vykládán v tom smyslu, že lhůta na rozmyšlenou ze zákona končí poté, co bylo podáno oznámení pro obchodování s lidmi, nebo dotčený státní příslušník třetí země vyjádřil, že se podání oznámení vzdává?

Je nutno pod příkazem k vyhoštění ve smyslu čl. 6 odst. 2 směrnice 2004/81 chápat také opatření k navrácení státního příslušníka třetí země z území členského státu na území jiného členského státu?

a)    Brání čl. 6 odst. 2 směrnice 2004/81 tomu, aby během lhůty na rozmyšlenou zaručené čl. 6 odst. 1 této směrnice bylo přijato rozhodnutí o přemístění?

b.    Brání čl. 6 odst. 2 směrnice 2004/81 tomu, aby během lhůty na rozmyšlenou zaručené čl. 6 odst. 1 této směrnice bylo vykonáno již přijaté rozhodnutí o přemístění nebo jeho výkon připravován?

____________

1 Směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány (Úř. věst. 2004, L 261, s. 19; Zvl. vyd. 19/07, s. 69).