Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-14 ta’ Marzu 2013 – Christoph et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-63/08) 1

(Servizz pubbliku – Persunal mhux permanenti – Artikoli 2, 3a u 3b tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg – Membri tal-persunal temporanju – Membri tal-persunal bil-kuntratt – Membru tal-persunal awżiljarju bil-kuntratt – Tul tal-kuntratt – Artikoli 8 u 88 tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg – Deċiżjoni tal-Kummissjoni, tat-28 ta’ April 2004, dwar il-perijodu massimu ta’ impjieg ta’ persunal mhux permanenti fid-dipartimenti tal-Kummissjoni – Direttiva 1999/70 – Applikabbiltà għall-istituzzjonijiet)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Eugen Christoph et (Leggiuno, l-Italja) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea (rappreżentanti: J. Currall u D. Martin, aġenti)

Parti intervenjenti insostenn tal-parti kovenuta: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżentanti: inizjalment minn M. Bauer u K. Zieleśkiewicz, aġenti, sussegwentement minn M. Bauer u J. Herrmann, aġenti)SuġġettAnnullament tad-deċiżjonijiet li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet tal-impjieg tar-rikorrenti sa fejn il-perijodu tal-kuntratt tagħhom jew tat-tiġdid tiegħu huwa limitat għal żmien determinatDispożittiv Ir-rikors huwa miċħud bħala manifestament infondat fid-dritt.Ir-rikorrenti għandhom ibatu l-ispejjeż u għandhom ibatu l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea.Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.