Rješenje predsjednika Suda od 18. lipnja 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landgericht Köln - Njemačka) – Deutsche Lufthansa AG/GD, WT

(predmet C-135/21)1

Jezik postupka: njemački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.

____________

1 SL C 182, 10. 5. 2021.