SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(drugi senat)

z dne 11. decembra 2014

Zadeva F-14/14

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Člen 34(1) in (2) Poslovnika – Ogrožanje učinkovitega izvajanja sodne oblasti – Izključitev odvetnika iz postopka“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a.

Odločitev:      Z je na podlagi člena 34(1) in (2) Poslovnika izključen iz postopka. Kopija tega sklepa se pošlje pristojnim italijanskim organom, pod katere spada Z.

Povzetek

Sodni postopek – Zastopanje strank – Izključitev zastopnika stranke iz postopka

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 34(1) in (2))

Za izključitev odvetnika stranke iz postopka pred Splošnim sodiščem za uslužbence in posredovanje kopije sklepa pristojnim nacionalnim organom, ki jim pripada, je treba uporabiti člen 34(1) in (2) Poslovnika Sodišča za uslužbence, kadar je dovolj dokazov, da je ta odvetnik s svojim ravnanjem nerazumno prispeval k temu, da se nadaljuje kverulantstvo tožeče stranke, ki se je glede na posebej veliko število tožb, ki jih je vložila pri vseh treh sodiščih Unije – ki ga običajno skrben odvetnik ne more prezreti – izkazalo za posebej škodljivo za učinkovito izvajanje sodne oblasti.

Odvetnik v teh okoliščinah ne izpolnjuje v celoti svoje vloge, v skladu s katero mora tožeči stranki svetovati, naj zmerno začenja pravne postopke in naj vsekakor ne vlaga ponavljajočih se in odvečnih tožb, ki bi lahko še bolj obremenile sodišča Unije, saj so ta že zdaj močno in pogosto po nepotrebnem preobremenjena zaradi tožb, ki jih je vložila zadevna oseba.

Tožeča stranka mora zaradi izključitve na podlagi člena 34(3) Poslovnika Sodišča za uslužbence sicer res določiti drugega odvetnika, vendar to nikakor ne posega v presojo, ki jo bo navedeno sodišče opravilo glede vsebine tožbe, ki jo obravnava, dokler tožeča stranka ohrani pravni interes, ne odstopi od tožbe ali dokler tožba ne postane brezpredmetna.

(Glej točke od 20 do 23.)