Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesarbeitsgericht (Saksa) on esittänyt 11.12.2020 – Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) ja ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

(asia C-677/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesarbeitsgericht

Pääasian asianosaiset

Hakijat, valittajat ja Revision-menettelyn valittajat: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Muut osapuolet: SAP SE, SE-Betriebsrat der SAP SE, Konzernbetriebsrat der SAP SE, Deutscher Bankangestellten-Verband e. V., Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.

Ennakkoratkaisukysymys

Onko eurooppayhtiön henkilöstöedustuksesta annetun lain 21 §:n 6 momentti, jossa säädetään muuntamalla perustetun, Saksaan sijoittautuneen eurooppayhtiön osalta, että tietylle osalle työntekijöitä edustavia hallintoneuvoston jäseniä on järjestettävä erillinen valintamenettely ammattiliittojen ehdottamia henkilöitä varten, yhteensopiva eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 8.10.2001 annetun neuvoston direktiiviin 2001/86/EY1 4 artiklan 4 kohdan kanssa?

____________

1 EYVL 2001, L 294, s. 22.