Sklep Sodišča za uslužbence z dne 25. julija 2011 – Jaeger proti Eurofound

(Zadeva F-103/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik tretjega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 30, 29.1.2011, str. 64.