Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tas-17 ta' Ġunju 2011 - Nieminen vs Il-Kunsill

(Kawża F-8/11) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 95, 26.03.2011, p. 14.