A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. szeptember 25-i ítélete – Bermejo Garde kontra EGSZB

(F-510. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – Álláshirdetés – Sérelmet okozó aktus – Nyelvi követelmények – Az álláshirdetésre vonatkozó határozat elfogadására hatáskörrel rendelkező hatóság – Az EGSZB hivatala)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Moises Bermejo Garde (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) (képviselők: M. Lernhart meghatalmazott, segítője: B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Általános Ügyek Igazgatósága igazgatói posztjának betöltésére irányuló 43/09/EGSZB álláshirdetés, valamint az ezen álláshirdetés alapján hozott összes határozat megsemmisítése iránti kérelem. Másrészt az alperes arra kötelezése iránti kérelem, hogy fizessen a felperesnek kártérítést.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Általános Ügyek Igazgatóságának igazgatói posztjára kiírt 43/09 álláshirdetést.

A Közszolgálati Törvényszék a kereset többi részét elutasítja.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság maga viseli saját költségeit, és köteles viselni az M. Bermejo Garde részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 246., 2010.9.11., 42. o.