Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 5. julija 2007 - Dethomas proti Komisiji

(Zadeva F-93/06)1

(Javni uslužbenci - Nekdanji začasni uslužbenec - Imenovanje za uradnika - Sprememba Kadrovskih predpisov, ki je začela veljati 1. maja 2004 - Člen 32, tretja alinea, Kadrovskih predpisov - Razvrstitev v plačilni razred)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: najprej V. Joris in H. Kraemer, nato H. Kraemer, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 11. januarja 2006 o imenovanju tožeče stranke, začasnega uslužbenca, razvrščenega v naziv A*14, plačilni razred 8, za uradnika pripravnika Evropskih skupnosti z razvrstitvijo v naziv A*14, plačilni razred 2.

Izrek sodbe

Odločba Komisije Evropskih skupnosti z dne 11. januarja 2006 se razglasi za nično v delu, ki se nanaša na razvrstitev B. Dethomasa, vodjo predstavništva Komisije v Kraljevini Maroko, v naziv A*14, plačilni razred 2.

Komisiji Evropskih skupnosti se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 237, 30.9.2006, str. 22.