A Törvényszék (kibővített tizedik tanács) T-259/20. sz., Ryanair kontra Bizottság ügyben 2021. február 17-én hozott ítélete ellen a Ryanair DAC által 2021. április 2-án benyújtott fellebbezés

(C-210/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Ryanair DAC (képviselők: E. Vahida és F. C. Laprévote avocats, S. Rating abogado, I.-G. Metaxas-Maranghidis dikigoros és V. Blanc avocate)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Francia Köztársaság

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

az EUMSZ 263. és EUMSZ 264. cikk alapján nyilvánítsa semmisnek az SA.56765 (2020/N) – Franciaország – Covid19 – Légiforgalmiadó-fizetési moratórium a közforgalmú légi közlekedési vállalkozások javára – állami támogatásról szóló, 2020. március 31-i C(2020) 2097 final bizottsági határozatot; és

a Bizottságot kötelezze saját költségei, valamint a Ryanair részéről felmerült költségek viselésére, továbbá az elsőfokú eljárásba és (adott esetben) a jelen fellebbezési eljárásba beavatkozó feleket kötelezze saját költségeik viselésére;

másodlagosan:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé újbóli elbírálás céljából; és

az elsőfokú eljárás és a fellebbezési eljárás költségeiről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztása érdekében a fellebbező öt jogalapra hivatkozik.

Először is a Törvényszék megsértette az uniós jogot, amikor elutasította a fellebbező azon állítását, amely szerint indokolatlanul sérült a hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve.

Másodszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, és elferdítette a tényeket a fellebbezőnek a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó állítását illetően.

Harmadszor, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak értékelése során, hogy a támogatás az EUMSZ 107. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján a kár összegével arányos-e.

Negyedszer, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, és elferdítette a tényeket a Bizottság indokolásának hiányát illetően.

Ötödször, a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, és elferdítette a tényeket azzal kapcsolatban, hogy a Bizottság nem indított hivatalos vizsgálati eljárást.

____________