Tožba, vložena 3. decembra 2007 - Adjemian in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-134/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Vahan Adjemian (Angera, Italija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločb Komisije, s katerimi je bila na eni strani zavrnjena obnovitev pogodb o zaposlitvi tožečih strank kot pogodbenih uslužbencev za določen ali nedoločen čas in s katerimi so bili na drugi strani določeni pogoji za zaposlitev. V utemeljitev svoje tožbe tožeče stranke navajajo kršitev načela stabilnosti delovnih razmerij in zlasti nezakonitost člena 88 PZDU, ker omejuje trajanje pogodb pogodbenih uslužbencev.

Predlogi tožeče stranke

za nične naj se razglasijo sledeče si odločbe Komisije, zlasti odločba z dne 28. aprila 2004 o maksimalnem trajanju zaposlovanja nestalnih uslužbencev v njenih službah;

za nezakonitega naj se razglasi člen 88 PZDU, ker omejuje trajanje pogodb pogodbenih uslužbencev;

za nični naj se razglasita odločbi Komisije z dne 23. avgusta in 31. oktobra 2007, s katerima so bili zavrnjeni ugovori R/263/07, R/492/07 in R/390/07 zoper odločbe Komisije o sklenitvi pogodbe ali o obnovitvi pogodbe o zaposlitvi tožečih strank kot pogodbenih uslužbencev samo za določen čas;

za nično naj se razglasi odločba Komisije z dne 5. septembra 2007, s katero so bile zavrnjene zahteve tožečih strank z dne 31. maja in 20. julija 2007 o podaljšanju njihovih pogodb pogodbenih uslužbencev za nedoločen čas;

za nične naj se razglasijo odločbe Komisije, s katerimi so določeni pogoji zaposlitve tožečih strank, v delu, ki omejuje njihovo pogodbo ali podaljšanje le-te na določen čas;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________