Kanne 29.4.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-39/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla vahvistetaan ennen komission palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien hyvitys henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaa 11 artiklan 2 kohtaa koskevien, 3.3.2011 annettujen uusien yleisten täytäntöönpanosäännösten (jäljempänä yleiset täytäntöönpanosäännökset) mukaisesti, ja valituksen hylkäämisestä tehdyn päätöksen kumoaminen

Vaatimukset

Kantajan 24.1.2013 tekemän valituksen, jossa vaadittiin hänen eläkeoikeuksiensa siirtämistä koskevan hakemuksen tekemisajankohtana voimassa olleiden yleisten täytäntöönpanosäännösten ja vakuutusmatemaattisten prosenttilukujen soveltamista, hylkäämisestä tehty päätös on kumottava

se henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) 11.7.2012 tekemä päätös on kumottava, jolla sovelletaan uusiin yleisiin täytäntöönpanosäännöksiin perustuvia vakuutusmatemaattisia arvoja

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.