Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. lipnja 2021. uputio Oberlandesgericht Bamberg (Njemačka) – kazneni postupak protiv MR

(predmet C-365/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Bamberg

Stranke glavnog postupka

MR

Prethodna pitanja

Je li članak 55. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma (CISA)1 u skladu s člankom 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i još na snazi ako se njime dopušta odstupanje od načela ne bis in idem na način da ugovorna stranka prilikom ratifikacije, prihvaćanja ili odobrenja te konvencije može izjaviti da je članak 54. CISA-e ne obvezuje ako djela, na koje se strana presuda odnosi, predstavljaju djela protiv nacionalne sigurnosti ili drugih jednako važnih interesa te ugovorne stranke?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

protivi li se člancima 54. i 55. CISA-e i člancima 50. i 52. Povelje tumačenje koje su njemački sudovi dali o izjavi (Bundesgesetzblatt 1994. II 631) koju je Savezna Republika Njemačka podnijela prilikom ratifikacije CISA-e u pogledu članka 129. Strafgesetzbucha (Kazneni zakonik, u daljnjem tekstu: StGB) ako su izjavom obuhvaćena i zločinačka udruženja, poput onih o kojima je riječ u ovom slučaju, koja su isključivo umiješana u kaznena djela protiv imovine te koja osim toga nemaju nikakve političke, ideološke, vjerske ili filozofske ciljeve i koja nisu namjeravala na nezakonit način utjecati na politiku, medije, javnu upravu, pravosuđe ili gospodarstvo?

____________

1 Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Gospodarske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju kontrola na zajedničkim granicama (SL 2000., L 239, str. 19.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 9., str. 12. i ispravak SL 2018., L 41, str. 15.)