Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. ožujka 2021. uputio Korkein oikeus (Finska) – Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV/MySoda Oy

(predmet C-197/21)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein oikeus

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Soda-Club (CO2) SA und SodaStream International BV

Tuženik: MySoda Oy

Prethodna pitanja

Primjenjuju li se takozvani kriteriji Bristol-Myers Squibb1 utvrđeni u sudskoj praksi Suda u pogledu prepakiravanja i ponovnog označavanja u slučajevima paralelnog uvoza, a posebno takozvani uvjet nužnosti, i onda kad je riječ o prepakiravanju ili ponovnom označavanju proizvoda koje je na tržište u državi članici stavio nositelj žiga ili su oni na tržište stavljeni uz njegov pristanak i koji su namijenjeni za preprodaju u istoj državi članici?

Ako je nositelj žiga prilikom stavljanja na tržište boca koje sadržavaju ugljikov dioksid na njih stavio svoj žig koji se nalazi na naljepnici boce i koji je ugraviran i na grlo boce, primjenjuju li se prethodno navedeni kriteriji Bristol-Myers Squibb, i osobito takozvani uvjet nužnosti i ako treća osoba radi preprodaje ponovo napuni bocu ugljikovim dioksidom, ukloni s nje izvornu naljepnicu i zamijeni je naljepnicom sa svojom oznakom, dok je istodobno žig subjekta koji je bocu stavio na tržište i dalje vidljiv na gravuri na grlu boce?

Može li se u prethodno opisanoj situaciji zastupati stajalište da uklanjanje i zamjena naljepnice koja sadržava žig u načelu dovodi u pitanje funkciju žiga kao dokaza podrijetla boce ili je u pogledu primjenjivosti uvjeta za prepakiravanje i ponovno označavanje važna činjenica da

–    valja pretpostaviti da će ciljna skupina zaključiti da naljepnica upućuje isključivo na podrijetlo ugljikovog dioksida (a time i punitelja boce); ili

–    valja pretpostaviti da će ciljna skupina zaključiti da naljepnica barem djelomično upućuje i na podrijetlo boce?

Ako se uklanjanje i zamjena naljepnice na bocama CO2 procjenjuje na temelju uvjeta nužnosti, može li slučajno oštećenje ili odljepljivanje naljepnica na bocama koje je nositelj žiga stavio na tržište ili njihovo uklanjanje i zamjena koje je izvršio raniji punitelj predstavljati okolnost na temelju koje redovitu zamjenu naljepnica naljepnicom punitelja treba smatrati nužnom za stavljanje ponovno napunjenih boca na tržište?

____________

1 Presuda Suda od 11.. srpnja 1996. (spojeni predmeti C-427/93, C-429/93 i C-436/93, Bristol-Myers Squibb i dr., EU:C:1996:282)