Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 19.3.2013 – BR v. komissio

(Asia F-13/12)1

(Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Sopimuksen jatkamatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: BR (Wezembeek-Oppem, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö – Vaatimus sen komission päätöksen kumoamisesta, jolla päätettiin olla jatkamatta kantajan sopimussuhteisen toimihenkilön palvelussuhdetta koskevaa sopimusta.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

BR vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 138, 12.5.2012, s. 32.