2007 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Basili prieš Komisiją

(Byla F-108/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Vertinimas - Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita - Vertinimas už 2004 m. laikotarpį - Ieškinys dėl panaikinimo - Darbuotojų atstovai - Ad hoc grupės nuomonė)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Tamara Diomede Basili (Briuselis, Belgija), iš pradžių atstovaujama advokatų T. Bontinck ir J. Feld, , po to advokato T. Bontinck

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama D. Martin ir H. Kraemer

Bylos dalykas

Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaitos, apie kurią ieškovė buvo informuota 2005 m. lapkričio 10 d., panaikinimas, nes joje nebuvo atsižvelgta į "ad hoc vertinimo grupės nuomonę ir darbuotojų atstovų siūlymus paaukštinti".

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Nurodyti kiekvienai šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 261, 2006 10 28, p. 37.