Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 19. novembra 2015 – Marcuccio/Komisija

(Zadeva F-33/14)

(Izključitev zastopnika stranke iz postopka – Neimenovanje novega zastopnika – Tožeča stranka, ki se ne odziva več na pozive Splošnega sodišča – Ustavitev postopka)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: Z, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti sklepa o zavrnitvi zahtevka z dne 20. januarja 2013, s katerim se zahteva plačilo 700.000 EUR iz naslova odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, utrpelo zaradi sklepa o prerazporeditvi tožeče stranke v Bruselj.IzrekPostopek v zadevi F-33/14, Marcuccio/Komisija, se ustavi.L. Marcuccio nosi svoje stroške.

____________