Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. srpna 2016 – Roest v. Komise

(Věc F-85/12)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 295, 29.9.2012, s. 35.