Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiasis administracinis (Lituania) la 9 aprilie 2021 – UAB „HA.EN.“/Valstybinė mokesčių inspekcija

(Cauza C-227/21)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos vyriausiasis administracinis

Părțile din procedura principală

Reclamantă: „HA.EN.“ UAB

Pârâtă: Valstybinė mokesčių inspekcija

Întrebarea preliminară

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 , în coroborare cu principiul neutralității fiscale, trebuie interpretată în sensul că interzice sau nu o practică a autorităților naționale în temeiul căreia dreptul unei persoane impozabile de a deduce TVA-ul aferent intrărilor este refuzat atunci când aceasta, la achiziționarea unui bun imobil, știa (sau ar fi trebuit să știe) că furnizorul, din cauza stării sale de insolvență, nu va plăti (sau nu va putea plăti) TVA-ul aferent ieșirilor către bugetul statului?

____________

1 JO 2006 L 347, p. 1, Ediție specială 09/vol. 3, p. 7