Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 25. mail 2021 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versus K.

(kohtuasi C-325/21)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Vastustaja apellatsioonimenetluses: K.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määruse (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 1801 ), artiklit 29 tuleb tõlgendada nii, et kulgema hakanud tähtaeg artikli 29 lõigete 1 ja 2 tähenduses hakkab uuesti kulgema siis, kui välismaalane, kes on põgenemisega nurjanud enda üleandmise liikmesriigi poolt, esitab teises (käesoleval juhul kolmandas) liikmesriigis uuesti rahvusvahelise kaitse taotluse?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav: Kas määruse (EL) nr 604/2013 artikli 27 lõiget 1 koostoimes selle määruse põhjendusega 19 tuleb tõlgendada nii, et see takistab rahvusvahelise kaitse taotlejal kasutada üleandmisotsuse peale esitatud kaebuse raames edukalt väidet, et üleandmist ei tohi läbi viia, kuna eelnevalt kahe liikmesriigi (käesoleval juhul Prantsusmaa ja Austria) vahel kokku lepitud üleandmise tähtaeg on möödunud, mille tagajärjel on möödunud tähtaeg, mille jooksul oleks Madalmaad saanud üle anda?

____________

1     lk 31.