Cerere de decizie preliminară introdusă de Satversmes tiesa (Letonia) la 13 noiembrie 2020 – AS „Pilsētas zemes dienests”/Latvijas Republikas Saeima

(Cauza C-598/20)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Satversmes tiesa

Părțile din procedura principală

Petentă: AS „Pilsētas zemes dienests”

Instituția de la care emană actul atacat: Latvijas Republikas Saeima

Întrebările preliminare

Scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru operațiunile de închiriere de bunuri imobile, prevăzută la articolul 135 alineatul (1) litera (l) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 , trebuie interpretată în sensul că această scutire se aplică închirierii unui teren în situațiile de închiriere forțată?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, cu alte cuvinte dacă închirierea de terenuri în situațiile de închiriere forțată este scutită de taxa pe valoarea adăugată, atunci având în vedere că în toate celelalte situații închirierea de terenuri este supusă taxei pe valoarea adăugată, această scutire nu este contrară unuia dintre principiile consacrate de Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, și anume principiul neutralității taxei pe valoarea adăugată?

____________

1     JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială 9/vol.3, p.7.