Tožba, vložena 18. septembra 2008 - Behmer proti Parlamentu

(Zadeva F-76/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Joachim Behmer (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 13 v napredovalnem obdobju 2007.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 13 v napredovalnem obdobju 2007 naj se razglasi za nično;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________