A Bundesgerichtshof (Németország) által 2020. december 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Galapagos S. A. kontra DE, a Galapagos S. A. felszámolója, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S. A. és Prime Capital S. A.

(C-723/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Adós: Galapagos S. A.

Az eljárásban részt vevő egyéb felek: DE, a Galapagos S. A. felszámolója, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S. A., Prime Capital S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni [a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet]1 3. cikkének (1) bekezdését, hogy a valamely tagállamban létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező adós társaság fő érdekeltségeinek központja nem a központi ügyintézési helye szerinti második tagállamban található, ahogyan azt objektív és harmadik személyek részéről megállapítható körülmények alátámasztják, ha az alapügyben szereplőhöz hasonló körülmények között az adós társaság a központi ügyintézési helyét harmadik tagállamból a második tagállamba helyezte át, miközben a harmadik tagállamban vagyona tekintetében fizetésképtelenségi főeljárás megindítására irányuló olyan kérelmet nyújtottak be, amelyet még nem bíráltak el?

Az első kérdésre adott nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni az (EU) 2015/848 rendelet 3. cikkének (1) bekezdését,

hogy azon tagállam bíróságai, amelynek területén a fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelem benyújtásakor az adós fő érdekeltségeinek központja található, ezen eljárás megindítása tekintetében továbbra is joghatósággal rendelkeznek, ha az adós fő érdekeltségeinek központját a kérelem benyújtását követően, azonban a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról szóló határozat meghozatala előtt egy másik tagállam területére helyezi át, és

hogy valamely tagállam bíróságainak ezen fenntartott joghatósága kizárja egy másik tagállam bíróságainak a fizetésképtelenségi főeljárás megindítása iránti olyan további kérelmek elbírálására vonatkozó joghatóságát, amelyek az adós fő érdekeltségei központjának más tagállamba való áthelyezését követően e másik tagállam bíróságához érkeztek?

____________

1 HL 2015. L 141., 19. o.