Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 15. juuni 2010. aasta otsus - Lebedef-Caponi versus komisjon

(kohtuasi F-45/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2007. aasta hindamine - Tühistamishagi - Ilmne hindamisviga - Töötajate esindajad - Ad hoc hindamisrühma arvamus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Lebedef-Caponi (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada hageja 2007. aasta karjääriarengu aruanne.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

2.    Mõista kohtukulud välja hagejalt.

____________

1 - ELT C 153, 04.7.2009, lk 51.