Acțiune introdusă la 9 februarie 2010 - Kerstens/Comisia

(Cauza F-12/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (reprezentant: C. Mourato)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care reclamantului i se aplică sancțiunea disciplinară a avertismentului scris

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN din 23 aprilie 2009 prin care reclamantului i se aplică sancțiunea disciplinară a avertismentului scris

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________