Tožba, vložena 26. septembra 2022 – Sophienwald/EUIPO – Zalto Glas (Sw Sophienwald)

(Zadeva T-597/22)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: Sophienwald AG (Vaduz, Liechtenstein) (zastopnik: J. Hellenbrand, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Zalto Glas GmbH (Gmünd, Avstrija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije Sw Sophienwald – Znamka Evropske unije št. 13 448 981

Postopek pred EUIPO: postopek za izbris

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 25. julija 2022 v zadevi R 2113/2021-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj,

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov, ki so nastali v postopku pred Splošnim sodiščem ter stroške postopka pred EUIPO.

Navajani tožbeni razlogi

Kršitev člena 95(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev člena 94(1) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev člena 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta;

kršitev prepovedi samovoljnega ravnanja.

____________