SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 25. oktobra 2012

Zadeva F‑50/09 DEP

Livio Missir Mamachi di Lusignano

proti

Evropski komisiji

„Postopek – Odmera stroškov – Davek na dodano vrednost“

Predmet:      Predlog za odmero stroškov, ki se lahko povrnejo na podlagi člena 92 Poslovnika, ki ga je Missir Mamachi di Lusignano vložil pri Sodišču za uslužbence v zadevi Missir Mamachi di Lusignano proti Komisiji (F‑50/09) na podlagi člena 92(1) Poslovnika.

Odločitev:      Stroški, ki jih tožeča stranka lahko dobi povrnjene od Komisije v zadevi F‑50/09, znašajo 44.259,25 EUR.

Povzetek

1.      Sodni postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se lahko povrnejo – Sodelovanje več odvetnikov – Neobstoj vpliva – Ocena zlasti na podlagi skupnega števila delovnih ur, objektivno nujnih za postopek

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 91(b))

2.      Sodni postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se lahko povrnejo – Pojem – Davek na dodano vrednost – Vključitev, če zadevna oseba ni davčni zavezanec

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 91(b))

1.      Pri presoji obsega dela, opravljenega zaradi postopka pred Sodiščem za uslužbence, mora sodišče za oceno zneska stroškov, ki se lahko povrnejo, upoštevati predvsem skupno število delovnih ur, ki se izkažejo za objektivno nujne za sodni postopek, ne glede na število odvetnikov, med katere je morda bilo porazdeljeno opravljanje storitev.

(Glej točki 21 in 26.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 26. april 2010, Schönberger proti Parlamentu, F‑7/08 DEP, točka 29.

2.      Tožeči stranki, ki ni zavezanka za plačilo davka na dodano vrednost, ni mogoče povrniti davka na dodano vrednost, plačanega na storitve, ki so ji jih obračunali njeni odvetniki. Torej davek na dodano vrednost, plačan na nagrado, ki se šteje za nujno, priglasi kot strošek, ki ga ima zaradi postopka, v smislu člena 91(b) Poslovnika Sodišča za uslužbence.

(Glej točko 31.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 8. julij 2004, De Nicola proti EIB, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP in T‑109/99 DEP, točka 37.