Personaldomstolens beslut av den 18 november 2010 - Vereecken mot Kommissionen

(Mål F-17/06)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 96 den 22/04/2006, s. 39.