Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Judecător unic) din 15 octombrie 2014 - De Bruin/Parlamentul

(Cauza F-15/14)1

(Funcție publică – Funcționar aflat în perioada de probă – Articolul 34 din Statut – Raport privind perioada de probă prin care se stabilește inaptitudinea funcționarului aflat în perioada de probă – Prelungirea perioadei de probă – Concediere la sfârșitul perioadei de probă – Motive de concediere – Eficiență – Celeritate în activitatea prestată – Erori vădite de apreciere – Neregularități ale procedurii – Termen stabilit de comitetul pentru rapoarte de evaluare pentru a da avizul său)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Evert Anton De Bruin (Lent, Țările de Jos) (reprezentant: A. Salerno, avocat)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: M. Dean și M. Ecker, agenți)ObiectulCerere de anulare a deciziei Parlamentului de reziliere a contractului de muncă al reclamantului la terminarea perioadei de prelungire a perioadei de probăDispozitivulRespinge acțiunea.Domnul De Bruin suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Parlamentul European.