Prasība, kas celta 2011. gada 18. februārī - Mariën/EĀDD

(lieta F-15/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Peter Mariën (Elsene, Beļģija) (pārstāvji - B. Theeuwes un F. Pons, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Ārējās darbības dienests

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt ES delegācijas Afganistānā vadītāja lēmumu, ar kuru šīs delegācijas locekļiem tika izdots rīkojums pamest viņu viesnīcu un pārvākties uz ES dzīvojamo kompleksu

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, kas ietverts ES īpašā pārstāvja un ES delegācijas Afganistānā vadītāja 2011. gada 11. janvāra e-pastā, ar kuru prasītājam ir izdots rīkojums pārvākties uz dzīvojamo kompleksu Kabulā, Afganistānā;

piespriest EĀDD atlīdzināt visus izdevumus saistībā ar pagaidu uzturēšanās pasākumiem;

piespriest EĀDD samaksāt prasītājam kompensāciju EUR 10 000 apmērā par radīto psiholoģisko stresu un nodarīto kaitējumu;

piespriest EĀDD atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________