Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 26 februarie 2016 - McArdle/Comisia

(Cauza F-56/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 274, 21.9.2013, p. 29.