Sag anlagt den 1. juli 2010 - Bermejo Garde mod ØSU

(Sag F-51/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Moises Bermejo Garde (Bruxelles, Belgien) (ved avocat L. Levi)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels påstand om annullation af stillingsopslag ØSU nr. 43/09 med henblik på ansættelse af en direktør for Direktoratet for Generelle Anliggender samt af alle afgørelser truffet på grundlag af dette stillingsopslag. Dels påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale erstatning til sagsøgeren.

Sagsøgerens påstande

Stillingsopslag ØSU nr. 43/09 med henblik på ansættelse af en direktør for Direktoratet for Generelle Anliggender annulleres.

Alle afgørelser, der er truffet på grundlag af stillingsopslag ØSU nr. 43/09, annulleres.

Sagsøgte tilpligtes at betale 1 000 EUR i erstatning.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________