Beroep ingesteld op 16 april 2010 - Allen / Commissie

(Zaak F-23/10)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Finola Allen (Armação de Pera, Portugal) (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van een verzoek om erkenning van het bestaan van een ernstige ziekte

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 30 juni 2009 houdende afwijzing van verzoeksters verzoek om erkenning van het bestaan van een ernstige ziekte en, voor zover nodig, van het besluit van 17 juli 2009;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 8 januari 2010 houdende afwijzing van verzoeksters klacht;

dientengevolge, erkenning dat de in verzoeksters verzoek van 19 mei 2009, zoals aangevuld op 2 juli 2009, genoemde ziekte een ernstige ziekte vormt en vaststelling dat zij met ingang van 1 juli 2009 recht heeft op een volledige vergoeding;

subsidiair, dekking van de ziektekostenverzekering tot 10 juli 2009;

betaling van een schadevergoeding die ex aequo et bono en voorlopig op 1 EUR wordt geraamd;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________