Kanne 27.3.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-28/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätösten, joiden mukaan kantajan kesä-, heinä-, elo- syys- ja lokakuun 2012 palkasta on tehtävä useita pidätyksiä, kumoaminen.

Vaatimukset

on kumottava 6.7.2012 päivätty kirje, jossa PMO (henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto) ilmoittaa kantajalle päätöksestään noudattaa 30.3.2012 annettua OLAF:n suositusta ja täsmentää (i) pidättäneensä 5.530 euroa hänen kesäkuun 2012 palkastaan (perusteettomasti suoritetut lisät), (ii) että hänen heinäkuun 2012 palkastaan pidätetään 3.822,80 euroa (viivästyskorot perusteettomasti suoritetuista määristä) ja (iii) että hänen elokuun 2012 palkastaan pidätetään 2.373 euroa (sairauskulukorvaukset) ja 699,20 euroa (viivästyskorot)

on kumottava kantajan kesä-, elo-, syys- ja lokakuun palkasta tehdyt pidätykset ja tarvittaessa kaikki muut kanteen kohteena olevan päätöksen perusteella tulevaisuudessa tehtävät pidätykset

on kumottava 10.7.2012 päivätty kirje, jossa ilmoitetaan, että on tehtävä 3.071,20 euron suuruinen yhdellä kerralla toteutettava pidätys elokuun 2012 palkasta, tai mikäli velan määrä osoittautuisi liian suureksi perittäväksi yhdellä kertaa, useille kuukausille porrastettuina pidätyksinä

on kumottava 20.7.2012 päivätty kirje, jossa kantajalle ilmoitetaan, että hänen yksikkönsä ei kyennyt toteuttamaan 3.822,80 euron suuruista pidätystä hänen heinäkuun palkastaan ja että tämä määrä peritään kokonaisuudessaan lokakuun 2012 palkasta, elo- ja syyskuussa 2012 tehtyjen pidätysten jälkeen

on kumottava osittain 17.12.2012 tehty ja samana päivänä tiedoksi annettu päätös siltä osin kuin siinä hylätään kantajan riidanalaisia päivärahoja ja viivästyksestä suoritettavaa hyvitystä koskeva valitus

komissio on velvoitettava maksamaan viivästyskorkoa kesäkuusta 2012 lukien 5.530 euron suuruiselle määrälle, elokuusta 2012 lukien aluksi 1.535,60 euron suuruiselle määrälle, syyskuusta 2012 lukien vielä 1.535,60 euron suuruiselle määrälle ja lokakuusta 2012 lukien 3.822,80 euron suuruiselle määrälle, siihen asti kunnes nämä määrät on maksettu kantajalle takaisin; tammikuun 2013 palkan yhteydessä hyvitetyn 3.071,20 euron suuruisen määrän osalta ei ole suoritettava viivästyskorkoa sen palauttamisesta lukien

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.