Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 23 ianuarie 2008 - De Fays/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-123/07)

Limba de procedură: franceza

Preşedintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei ca urmare a soluţionării amiabile.

____________

1 -