Tožba, vložena 5. aprila 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-37/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnika: P. Nelissen Grade in G. Leblanc, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o izključitvi tožeče stranke iz splošnega javnega natečaja EPSO AD/177/10.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI) z dne 13. julija 2010 o izključitvi tožeče stranke iz splošnega javnega natečaja EPSO AD/177 /10, naj se razglasi za nično;

odločba OPI z dne 5. januarja 2011 o zavrnitvi ugovora tožeče stranke, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov;

podredno, naj se razsodi, da se tožeči stranki ne sme naložiti stroškov Komisije.

____________