A Közszolgálati Törvényszék 2012. január 12-i végzése – Schreiber kontra Bizottság

(F-68/11. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 282., 2011.9.24., 52. o.