Жалба, подадена на 1 април 2021 г. от Olimp Laboratories sp. z o.o. срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 27 януари 2021 г. по дело T-817/19 — Olimp Laboratories/EUIPO

(Дело C-219/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Olimp Laboratories sp. z o.o. (представител: M. Kondrat, adwokat)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

С определение от 24 юни 2021 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) постановява, че не допуска обжалване по делото и че Olimp Laboratories sp. z o.o. понася направените от него съдебни разноски.

____________