Kanne 4.4.2011 - ZZ v. parlamentti

(Asia F-35/11)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja J. Rybánsky)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vastaajan sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalle myönnettiin vain puolet siitä asettautumiskorvauksesta, johon hänellä tavallisesti olisi oikeus

Vaatimukset

Euroopan parlamentin (henkilökohtaisten oikeuksien yksikön) 28.5.2010 tekemä päätös, joka koskee asettautumiskorvauksen myöntämistä kantajalle, on kumottava siltä osin kuin siinä on vahvistettu asettautumiskorvauksen määräksi vain yhden kuukauden peruspalkkaa vastaava määrä eikä ole myönnetty asettautumiskorvausta, joka vastaa kahden kuukauden peruspalkkaa

Euroopan parlamentin pääsihteerin 6.1.2011 tekemä päätös, jolla on hylätty Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohtaan perustuva kantajan valitus, on kumottava

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________