A Törvényszék 2012. szeptember 20-i ítélete - DEI kontra Bizottság

(T-421/09. sz. ügy)

("Verseny - Erőfölénnyel való visszaélés - A görög lignitértékesítési piac és nagykereskedelmi villamosenergia-piac - Az EK 82. cikkel összefüggésben értelmezett EK 86. cikk (1) bekezdésének egy korábbi határozatban megállapított megsértése versenyellenes hatásainak orvoslására irányuló egyedi intézkedéseket megállapító határozat - Az EK 86. cikk (3) bekezdése - A korábbi határozat megsemmisítése")

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: a Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athén, Görögország) (képviselő: P. Anestis ügyvéd)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: T. Christoforou és A. Antoniadis meghatalmazottak, segítőjük: A. Oikonomou ügyvéd)

A felperest támogató beavatkozó: a Görög Köztársaság (képviselők: P. Mylonopoulos és K. Boskovits meghatalmazottak, segítőjük: M. Marinos ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Görög Köztársaság által a DEI részére a lignit bányászatával kapcsolatban biztosított jogok megadására vagy fenntartására vonatkozó 2008. március 5-i bizottsági határozatban a jogsértéssel kapcsolatban megállapított versenyellenes hatások orvoslására irányuló egyedi intézkedések megállapításáról szóló, 2009. augusztus 4-i C(2009) 6244 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék megsemmisíti a Görög Köztársaság által a DEI részére a lignit bányászatával kapcsolatban biztosított jogok megadására vagy fenntartására vonatkozó 2008. március 5-i bizottsági határozatban a jogsértéssel kapcsolatban megállapított versenyellenes hatások orvoslására irányuló egyedi intézkedések megállapításáról szóló, 2009. augusztus 4-i C(2009) 6244 végleges bizottsági határozatot.

Az Európai Bizottság maga viseli a saját költségeit, valamint a DEI részéről felmerült költségeket.

A Görög Köztársaság maga viseli a saját költségeit.

____________

1 - HL C 11., 2010.1.16.