Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. novem

(kohtuasi F-50/12)

(Avalik teenistus – Konkursiteade EPSO/AD/198/10 – Konkursile mittelubamine –Hagi – Kohtueelse menetluse järgimata jätmine – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Pooled

Hageja: Cătălin Ion Ciora (Bukarest, Rumeenia) (esindaja: advokaat M. Bondoc)Kostja: Euroopa KomisjonEseAvalik teenistus – Nõue tühistada konkursi EPSO/AD/198/10 Üksuse juhatajad, kes on Rumeenia kodanikud (AD9) konkursikomisjoni otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur.ResolutsioonJätta hagi kui ilmselgelt vastuvõetamatu rahuldamata.Jä

(Bukarest, Rumeenia) (es

inda

ja: advokaat M. Bondoc)Kostja: Euroopa KomisjonEseAvalik teenistus – Nõue tühistada konkursi EPSO/AD/198/10 Üksuse juhatajad, kes on Rumeenia kodanikud (AD9) konkursikomisjoni otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur.ResolutsioonJätta hagi kui ilmselgelt vastuvõetamatu rahuldamata.Jätta C. I. Ciora kohtukulud tema enda kanda.