Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 30. septembra 2014 – DM proti BEREC

(Zadeva F-35/12)1

(Javni uslužbenec – Pogodbeni uslužbenec – Pogoji za zaposlitev – Zdravniški pregled pred zaposlitvijo – Člen 100 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije – Zdravstveni pridržek – Odpoved delovnega razmerja po koncu poskusne dobe – Predlogi za razglasitev ničnosti, ki so postali brezpredmetni – Uporaba zdravstvenega pridržka ob zaposlitvi zadevne osebe pri drugi agenciji Evropske unije – Nevplivanje – Ustavitev postopka)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: DM (zastopniki: sprva D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal in S. Orlandi, odvetniki, nato D. Abreau Caldas, J.-N. Louis in S. Orlandi, odvetniki)

Tožena stranka: Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (zastopniki: M. Chiodi, zastopnik, D. Waelbroeck, A. Duron, odvetnika)Predmet Predlog za razglasitev ničnosti odločbe, da se za tožečo stranko uporabi določba o zdravstvenem pridržku od datuma začetka njene zaposlitve, in odločbe o zavrnitvi pritožbe tožeče strankeIzrek1.    Postopek s tožbo se ustavi.2.    Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije nosi svoje stroške in plača stroške, ki jih je priglasil DM.