Domstolens dom (Tiende Afdeling) af 17. september 2020 – Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) mod Lionel Andrés Messi Cuccittini og J.M.-E.V. e hijos SRL (sag C-449/18 P) og J.M. E.V. e hijos SRL mod Lionel Andrés Messi Cuccittini og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag C-474/18 P)

(Forenede sager C-449/18 P og C-474/18 P) 1

[Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 8, stk. 1, litra b) – indsigelsessag – ansøgning om EU-figurmærket MESSI – de ældre EU-ordmærker MASSI – delvist afslag på registrering]

Processprog: spansk

Parter

(Sag C 449/18 P)

Appellant: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

De andre parter i appelsagen: Lionel Andrés Messi Cuccittini (ved abogados J.Y. Teindas Maillard og J.-B. Devaureix) og J.M. E.V. e hijos SRL (ved abogados J. Güell Serra og R. Gimeno-Bayón Cobos)

(Sag C 474/18 P)

Appellant: J.M. E.V. e hijos SRL (ved abogados J. Güell Serra og R. Gimeno-Bayón Cobos)

De andre parter i appelsagen: Lionel Andrés Messi Cuccittini (ved abogados J.Y. Teindas Maillard og J.-B. Devaureix) og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (ved S. Palmero Cabezas, som befuldmægtiget)

Konklusion

Appellerne forkastes.

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) bærer sine egne omkostninger og betaler de af. Lionel Andrés Messi Cuccittini afholdte omkostninger i sag C-449/18 P.

J.M. E.V. e hijos SRL bærer sine egne omkostninger og betaler de af Lionel Andrés Messi Cuccittini og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) afholdte omkostninger i sag C-474/18 P.

____________

1 EUT C 392 af 29.10.2018.